You are here

Provinciale Statenleden beleven het ROCKET-effect in de grensregio

22 January, 2019 - 12:29

In een wereld die steeds mondialer wordt, waar grenzen vervagen, en waar de “winnaar” een steeds groter deel van de markt krijgt, is het van levensbelang dat ondernemers zich niet alleen maar richten op de activiteiten in hun eigen stad of regio, maar dat zij over de grenzen kijken en hun blik verbreden. Zowel Overijssel als Gelderland erkennen dat en stellen geld beschikbaar om die grensoverschrijdende samenwerkingen te stimuleren. In dit geval door financieel bij te dragen aan het INTERREG-programma ROCKET. Om zelf te ervaren wat ROCKET losmaakt in de grensregio zijn Provinciale Statenleden uitgenodigd voor werksessies bij innovatieprojecten.

Innovatieprojecten

ROCKET is een INTERREG VA programma dat zich richt op mkb'ers die sleuteltechnologieën, zoals nanotechnologie, micro- en nano-elektronica, innovatieve materialen, en fotonica verder ontwikkelen tot nieuwe producten. Het programma is nog in volle gang, maar de elf grote innovatieprojecten richten zich op tal van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.

Producten of diensten die ontwikkeld worden, zijn bijvoorbeeld een nieuwe methode voor het aanbrengen van coatinglagen die zal leiden tot effectievere zonnepanelen. Ook wordt er nieuw antibacterieel materiaal ontwikkeld dat zowel afbreekbaar is, maar ook als vulling voor een 3D-printer kan worden gebruikt. Een mogelijke toepassing is al bedacht in de vorm van deurklinken in ziekenhuizen om zo bijvoorbeeld de verspreiding van de ziekenhuisbacterie MRSA tegen te gaan.

 

Werkbezoeken
Om de provincies meer inzicht te geven in wat er nou daadwerkelijk met hun financiering wordt ontwikkeld, zijn de Provinciale Statenleden van zowel Gelderland (op 5 december) als Overijssel (op 28 november) uitgenodigd voor een werksessie waarin zij een gedetailleerder verslag kregen van enkele van de projecten.

Het VALIDIS project vertelde over de wijze waarop zij door middel van nanotechnologie extreem kleine naalden kunnen maken, waardoor de behandeling van diabetes veel effectiever kan plaatsvinden met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van leven van diabetespatiënten.

Professor Gert-Willem Römer van de Universiteit van Twente vertelde vervolgens over het Sailpro project waar d.m.v. vernieuwingen in de laserbewerking wordt gewerkt aan nog efficiëntere machines en hoe dit leidt tot nieuwe bedrijvigheid in de regio. In het Gelderse vertelde Oliver Maiwald - CEO van Sencio - over de chip die zij ontwikkelen voor de nieuwe generatie van waterstofauto's. Tot slot vertelde Jaap Knotter over hoe een Nederlands-Duits innovatieproject zal gaan leiden tot een effectievere en bovenal snellere verzameling en analyse van DNA op plaats-delicten.

 

Kracht ROCKET
Wat telkens weer benadrukt werd, is de grote meerwaarde die er wordt gehecht aan de veelal nieuwe Nederlands-Duitse samenwerkingen die ontstaan in projecten. Samen met de core-partners in het programma, namelijk Oost NL, BC Semi NL, Novel-T, Innos Sperlich en het NMWP.NRW, wordt gezamenlijk gezocht naar bedrijven aan de andere kant van de grens die een toegevoegde waarde kunnen leveren. Dit kan zowel op het gebied van technische kennis zijn, maar in veel gevallen kan het ook een partij zijn waarmee de Duitse of Europese markt beter bereikt kan worden. De algemene conclusie is dat ondanks de nabijheid van de Nederlands-Duitse grens, bedrijven in veel gevallen toch alleen maar naar hun eigen bekende partners in Nederland kijken. De extra stimulans die deze financiering biedt, in combinatie met de inhoudelijke hulp van de core-partners, geeft hen net de zet die nodig is om uit de eigen comfort zone te stappen en om breder te kijken.

 

Voor de Provinciale Statenleden waren het informatieve en vermakelijke dagen die meer inzicht hebben gegeven in de daadwerkelijke resultaten van deze innovatieprojecten en de wijze waarop de regionale bedrijven op topniveau meedoen in de wereld.