You are here

News

22 January 2019

Provinciale Statenleden beleven het ROCKET-effect in de grensregio

In een wereld die steeds mondialer wordt, waar grenzen vervagen, en waar de “winnaar” een steeds groter deel van de markt krijgt, is het van levensbelang dat ondernemers zich niet alleen maar richten op de activiteiten in hun eigen stad of regio, maar dat zij over de grenzen kijken en hun blik verbreden. Zowel Overijssel als Gelderland erkennen dat en stellen geld beschikbaar om die grensoverschrijdende samenwerkingen te stimuleren.
Read more
22 January 2019

‘At your service’; slimme circulaire gevels!

De ontwikkeling van dynamische gevels die naadloos aansluiten op de behoeften van de gebruiker. Dat is waar Alkondor Hengelo BV volop mee bezig is met hun project Dynamic Facades as a Service (DyFaaS). Dankzij deelname aan het Europese project iPro-N werkt Alkondor samen met onder andere de Duitse partner Schüco Bielefeld aan slimme gevels die door de integratie van sensoren het klimaat en het gebruik kunnen meten. Dit in combinatie met afgestemde programmering geeft de mogelijkheid om een optimale service te leveren aan de eindgebruikers.
Read more
14 January 2019

Twofold commitment, in “SailPro” Rocket project

One of the trademarks of photonics involves new fabrication routes on the micro and nanoscale. Here, unthought of new functionalities and material properties arise, opening a wide range of application innovation routes. Within the Rocket “SailPro” project (Safe and Amplified Industrial Laser PROcessing) the double potential of under liquid laser material processing is shown.
Read more